A+     A       A-
ENGLISH | MARATHI |

SATARA MUNICIPAL COUNCIL

Home/ List of Presidents

LIST OF PRESIDENTS


Sr.No. Name From Period To Period
1 Administration 27/12/2021 -
2 Madhavi Sanjog Kadam 22/12/2016 26/12/2021
3 Vijay Dinkar Badekar 14/10/2015 -
4 Sachin Ashok Saras 14/07/2014 03/10/2015
5 Sujata Sagar Rajesmahadik 02/04/2013 14/07/2014
6 Mukta Vasant Leve 22/12/2011 21/03/2013
7 Smita Chandrashekar Ghodake 05/02/2011 16/12/2011
8 Sujata Rajendra Girigosavi 04/10/2010 27/01/2011
9 Kavita Vijay Degavkar 12/08/2010 23/09/2010
10 Sujata Kiran Bhosale 15/03/2010 02/08/2010
11 Vaishali Mahesh Mahamune 20/06/2009 04/03/2010
12 Nasir Basir Sheikh 08/05/2009 16/06/2009
13 Nishant Dhairyashil Patil 17/03/2008 07/05/2009
14 Achut Ramkrushan Godbole 17/12/2006 10/03/2008
15 Ranjana Hanmant Rawat 17/12/2001 16/12/2006
16 Ashok Rajaram Mone 27/05/1998 16/12/2001
17 Nandkumar Urf Appa Baliram gavli 27/05/1997 26/05/1998
18 Asha Jaypraksh Bhosale 17/12/1996 26/05/1997
19 Rajni Ramachandra Kadam 28/05/1996 16/12/1996
20 Ashok DevidasTapase 18/05/1995 17/05/1996
21 Satish Keshavrao Jadhav 06/01/1994 10/04/1995
22 Prakash Kondiram Gavali 22/12/1992 31/12/1993
23 Ramchandra Rajaram Ghorpade 17/12/1991 15/12/1992
24 shri. Chhat shivajiraje Shahu Maharajraje Bhosale 15-05-1985 16-12-1991
25 Administration 07-03-1978 15-05-1985
26 Shri.Chhat. Pratapsinhraje Bhosale 17-12-1974 04-03-1978
27 S.A.Mohite 23-05-1973 16-12-1974
28 S.V.Begampure 06-07-1972 09-05-1973
29 R.B.Jadhav 29-06-1971 26-06-1972
30 M.D.Gadekar 11-12-1970 14-06-1971
31 R.B.Jadhav 27-05-1970 23-11-1970
32 M.G.Bhosale 25-04-1970 18-05-1970
33 P.G.Jadhav 05-07-1968 11-04-1970
34 A.B.Aherrao 02-07-1967 20-06-1968
35 B.S.Malkapure 27-06-1966 01-07-1967
36 R.B.Jadhav 18-01-1965 08-06-1966
37 K.R.Gavali 10-3-1963 17-1-1965
38 R.M.Godbole 12-07-1961 14-02-1963
39 G.D.Gujar 19-1-1961 05-07-1961
40 P.K.Kolhatkar 19-11-1959 31-12-1960
41 K.M.Deshpande 04-12-1957 01-11-1959
42 R.K.Palkar 1952-53 1956-57
43 R.C.Pawar 1947-48 1951-52
44 H.S.Sathe 1942-43 1946-47
45 R.G.Soman 1939-40 1941-42
46 M.B.Mutha 1935-36 1938-39
47 sardhanjisha Bamanji 1923-24 1931-32
48 Dosabhai Manekji 1917-18 1922-23
49 V.N.Pathak 1909-10 1916-17