A+     A       A-
ENGLISH | MARATHI |

SATARA MUNICIPAL COUNCIL

Home/ Departments


General Administration Department


Designation

        :        

Deputy Chief Officer

Name

        :        

Arvind Damle

Email

        :        

arvinddamle030@gmail.com

Contact No

        :        

+91 - 9422603962

सभा कामकाज विभागा अंतर्गत कामकाजाबाबत माहिती:

  • मे. सर्वसाधारण सभा, मे. विशेष सभा, मे. स्थायी  समिती  व इतर विषय समिती   सभांचे आयोजन करणे.
  • मे.  सर्वसाधारण  सभा,  मे. विशेष सभा,  मे.  स्थायी   समिती  व  इतर  विषय  सभांमधील प्रस्ताव  व मा. सदस्यांनी सुचित केलेले प्रस्तावावर ठराव    करून    प्रशासनाकडे    जरूर   त्या   कार्यवाहीसाठी  पाठविणे.
  • मा. अध्यक्ष, मा. उपाध्यक्ष व इतर समितींचे सभापती/उपसभापती यांच्या निवडणूका घेणे, तसेच समित्यांमधील सदस्य यांच्या निवडीसाठी सभा बोलाविणे.